1090,00 

Adolit BQ-20 Koncentrat do ochrony drewna konstrukcyjnego i więźby dachowej

Udostępnij

Rozpuszczalny w wodzie, płynny koncentrat do ochrony drewna konstrukcyjnego, więźby, podbitek. Nie zawiera metali ciężkich.

Zapraszamy do zakupów

 • 510 757 843
 • Bezpieczne płatności PayNow mBank
 • Płatności kartą
 • Płatność Blik

Opis

Zakres zastosowania:

 • Drewno we wnętrzach i w osłoniętych miejscach na zewnątrz
 • Do drewna, niemającego kontaktu z gruntem, zgodnie z EN 335-1 klasy użytkowe 1 i 2
 • Do elementów podlegających obciążeniom statycznym
 • Do drewna nieobciążanego statycznie
 • Nadaje się również do litego drewna konstrukcyjnego

Właściwości:

 • Profilaktycznie chroni przed niszczącymi drewno owadami i grzybami
 • Czasowo chroni przed sinizną i pleśnią podczas schnięcia
 • Jest wydajny: niskie stężenie roztworu, małe zużycie, krótki czas zanurzenia
 • Zawiera barwniki kontrolne, odporne na UV
 • Hamowanie procesu korozji
 • Bardzo dobrze się rozpuszcza
 • Prosty pomiar stężenia
 • Zawiera substancje czynne o długoterminowej stabilności

Informacje dodatkowe

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych
Kolor

bezbarwny 2552, brązowy 2554, zielony 2555, żółty | 2553

Przygotowanie do pracy

Przygotowanie do pracy

Wymagania wobec podłoża

– Podłoże musi być czyste i wolne od pyłów

– Dopuszczalna wilgotność drewna: u > 20% (za wyjątkiem drewna budowlanego suszonego sztucznie)

– Drewno powinno być docięte na gotowo

Przygotowania
Stare powłoki malarskie (np. lazury grubowarstwowe lub farby kryjące), korę, łyko i brud należy całkowicie usunąć

 

 

Sposób stosowania

Sposób stosowania

Warunki stosowania

– Temperatury materiału, otoczenia i podłoża: od +5 °C

– Malowanie pędzlem, zanurzanie, aplikacja w tunelach natryskowych.

– Zaimpregnowane drewno należy do czasu wyschnięcia/utrwalenia się środka chronić pod dachem przed opadami. Minimalny czas utrwalania wynosi 2 dni (wyłączając dni mroźne).

– Po wyschnięciu (co najmniej 4 tygodnie) impregnowane drewno można poddać dalszej obróbce za pomocą wskazanych farb rozpuszczalnikowych lub wodnych.

 

Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor.

Suszenie
Utrwalenie: po upływie co najmniej 48 godzin. Malowanie: najwcześniej po 4 tygodniach.

Narzędzia

Malowanie pędzlem, zanurzanie, aplikacja w tunelach natryskowych
Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.
Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

Przechowywanie
W starannie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci,
zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz mrozem, w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
W pomieszczeniach tych nie wolno palić tytoniu.

Wskazówki

Wskazówki

Powierzchnie cięć wykonanych po impregnacji względnie niewielkie pęknięcia po suszeniu należy zaimpregnować, używając 20%-owego roztworu Adolit BQ 20.

Produkt został poddany analizie w oparciu o rozporządzenie o UE o produktach biobójczych nr 528/2012 i dopuszczony przez Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA – Niemcy). Dopuszczenie to zastępuje dotychczasowe Ogólne Dopuszczenie Budowlane wydane przez Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt – Niemcy).

Zgodnie z normą DIN 68800-1 zabiegi związane z zabezpieczeniem drewna muszą być zaplanowane w odpowiednim czasie i starannie skoordynowane ze wszystkimi stronami uczestniczącymi w budowie (architekt, klient, wykonawca), z uwzględnieniem wymogów prawnych i warunków lokalnych.

Utylizacja

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.
Kod odpadu 03 02 99 środki do konserwacji drewna niewymienione gdzie indziej

Bezpieczeństwo/przepisy
Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania
i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Instrukcje

Instrukcja techniczna

Download

Karta charakterystyki

Download
Shopping Cart
KOncentrat do ochrony drewna konstrukcyjnego i więźby dachowej Adolit BQ 20Adolit BQ-20 Koncentrat do ochrony drewna konstrukcyjnego i więźby dachowej
1090,00 Wybierz opcje